Υπεύθυνος Εργοταξιακών Κατασκευών

ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τοποθεσία: Γερμανία

Η θέση

Αναζητούμε: Υπεύθυνο εργοταξιακών κατασκευών πλήρους απασχόλησης με εμπειρία στον τομέα των έργων οπτικών ινών.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο πολιτικού μηχανικού ή ισοδύναμου κλάδου
 • 1 έτος εργασιακής εμπειρίας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Καλή γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας
 • Εξοικείωση με Microsoft Office Suite και τα εργαλεία σχεδίασης/GIS (θα θεωρηθεί πλεονέκτημα)
 • Πνεύμα ομαδικού ηγέτη και προηγμένες διοικητικές δεξιότητες
 • Άριστες ικανότητες προγραμματισμού και οργάνωσης

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία της ομάδας έργου πολιτικού μηχανικού και του καθημερινού προγράμματος δραστηριοτήτων
 • Επανεξέταση των παρεχόμενων σχεδίων δικτύου
 • Διαχείριση προμηθειών και αποθεμάτων αποθήκης, όπως υλικά, μηχανήματα και εξοπλισμός
 • Διεξαγωγή επιτόπιων ερευνών και ανάλυση δεδομένων (χάρτες, εκθέσεις, σχέδια)
 • Αξιολόγηση πιθανών κινδύνων, υλικών και κόστους
 • Οργάνωση της εγκατάστασης και της μεταφοράς του πληρώματος
 • Διασφάλιση της έγκαιρης εκτέλεσης των εργασιών, διατηρώντας παράλληλα τα επίπεδα ποιότητας
 • Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των αδειών και των κατευθυντήριων γραμμών ασφαλείας
 • Παράδοση τεχνικών αρχείων και άλλη τεχνική τεκμηρίωση όπως απαιτείται

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Σας ενδιαφέρει αυτή η θέση;

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα

Click or drag a file to this area to upload.
Mέγιστο μέγεθος αρχείου 2MB. Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείου pdf, doc

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]