Υπηρεσίες Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας επεκτείνονται συνεχώς ώστε να υποστηρίζουν τις αυξημένες ανάγκες των συνδρομητών – με κάλυψη παντού και με υψηλή ταχύτητα του δικτύου – για online streaming, παιχνίδια, τηλεδιασκέψεις και αδιάλειπτη λειτουργία για εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

Οι άρτια καταρτισμένοι τεχνικοί μας παρέχουν στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την εύρεση της τοποθεσίας, τη διαχείριση της κατασκευής και την ενεργοποίηση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τη διατήρηση της λειτουργίας σε 24ωρη βάση.

Εκτός από τις υπηρεσίες επιτόπιας υλοποίησης, το portfolio μας περιλαμβάνει και υπηρεσίες σχεδιασμού ασύρματου δικτύου, όπως απομακρυσμένη ενσωμάτωση, ανάπτυξη λογισμικού για αυτοβελτιστοποίηση του δικτύου (συστήματα SON), αλλά και ειδικές λύσεις κάλυψης εσωτερικών χώρων.

Υπηρεσίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Τι Προσφέρουμε

Υπηρεσίες απόκτησης τοποθεσίας

Αδειοδοτήσεις

Υπηρεσίες παροχής ρεύματος

Υλοποίηση Θέσης

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Μηχανολογίας

Προμήθεια δομικών υλικών

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Artemis Intergrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]