Υπηρεσίες Κινητού Δικτύου

Ευέλικτο, Αποδοτικό, Αξιόπιστο

Στην εποχή της ψηφιακής εξέλιξης, η κινητή τηλεφωνία αποτελεί βασικό εργαλείο για την άμεση επικοινωνία και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η συνεχής ανάπτυξη των δικτύων απαιτείται για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών.

Στην Artemis ITS, οι ειδικοί μας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας. Από την ανάλυση της τοποθεσίας έως την κατασκευή των πυλώνων, εξασφαλίζουμε τη συνεχή ανάπτυξη της υποδομής. Με τη σταθερή παρακολούθηση της λειτουργίας, εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία του δικτύου μας, ενώ προσφέρουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

Υπηρεσίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Οι υπηρεσίες μας

1. Απόκτησης Τοποθεσίας Σταθμών Κινητής

Απόκτησης Τοποθεσίας Σταθμών Κινητής

Η Artemis ITS εξειδικεύεται στην απόκτηση τοποθεσιών για κινητούς σταθμούς (2G/3G/LTE/5G) σε όλη την Ευρώπη.

Με την εμπειρία μας στην ενοικίαση ακινήτων και στα δίκτυα πρόσβασης ραδιοφωνικών κελιών, προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες σας. Συνεργαζόμαστε στενά με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να επιτύχουμε δίκαιους όρους ενοικίασης που να εξυπηρετούν και τα δύο μέρη. Κάθε προτεινόμενη τοποθεσία υποβάλλεται σε αυστηρή νομική και τεχνική αξιολόγηση, η οποία υποστηρίζεται από λεπτομερή μελέτη εφικτότητας πριν από την οριστικοποίηση των συμβάσεων.

Οι εργασίες μας περιλαμβάνουν:

 • Αναγνώριση και ανάλυση δυνητικών τοποθεσιών
 • Ενεργός επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες ακινήτων σχετικά με επερχόμενα έργα
 • Προκαταρκτικός σχεδιασμός τοποθεσίας και σχεδιασμός κατασκευής
 • Νομική συμβουλευτική και σύνταξη συμβάσεων ενοικίασης
 • Παροχή υπηρεσιών επέκτασης ενοικίασης μετά τη λήξη

2. Αδειοδότηση για Δίκτυα Κινητής

Κατά τη διαδικασία έγκρισης, πραγματοποιούμε περιβαλλοντικές και αστικού σχεδιασμού δραστηριότητες. Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων και σχετικές μελέτες, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Οι μελέτες αυτές επικεντρώνονται στον σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων και την ανασχεδίαση των υπαρχόντων, ώστε να εξασφαλιστεί η αναμενόμενη κάλυψη.

Αυτές περιλαμβάνουν:

 • Τοπογραφικές μετρήσεις
 • Δομική ανάλυση
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Αξιολογήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Σχεδιασμό συνοδών έργων υποδομής (π.χ., οδοποιία)
 • Γεωτεχνικές έρευνες

3. Ηλεκτροδότηση Δικτύων Κινητής

Παρέχουμε υπηρεσίες ηλεκτροδότησης σε κατασκευαστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων για νέες συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τροποποιήσεις σε υπάρχουσες συνδέσεις στο δίκτυο διανομής ενέργειας σε συνεργασία με την τοπική ενεργειακή υπηρεσία.

Το φάσμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

 • Νέες συνδέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης
 • Αύξηση ή μείωση της ισχύος των υπαρχόντων συνδέσεων
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτρικής ενέργειας
 • Παρακολούθηση ολόκληρης της διαδικασίας από την αίτηση έως την ολοκλήρωση
 • Παροχή ανεξάρτητων λύσεων εφοδιασμού με ενέργεια που δεν εξαρτώνται από το δημόσιο δίκτυο

Οι υπηρεσίες μας στην ηλεκτροδότηση στοχεύουν στην εξασφάλιση αξιόπιστης και αποτελεσματικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για τα κατασκευαστικά έργα, τηρώντας όλες τις νομικές απαιτήσεις και πρότυπα.

4. Υλοποίηση Δικτύων Κινητής

Σχεδιάζουμε, παρέχουμε και εγκαθιστούμε μεταλλικές υποδομές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Παράλληλα, πραγματοποιούμε κατασκευή και ανακατασκευή οδών και ανέγερση ενισχυμένων συστημάτων για τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις.

Οι μέθοδοι μας είναι ποικίλες, ώστε να εξασφαλίσουμε την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας εντός των προθεσμιών, τηρώντας πάντα τις οδηγίες ασφαλείας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι δραστηριότητές μας διαιρούνται στους ακόλουθους τομείς:

 • Δομικά Έργα: Επίβλεψη της κατασκευής σταθμών κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης μεταλλικών υποδομών, κατασκευής οδών, ενίσχυσης συστημάτων από ενισχυμένο σκυρόδεμα και ενίσχυσης τοποθεσίας.
 • Έργα Δικτύου Πρόσβασης Ραδιοφωνικού και Μετάδοσης: Εμπειροδιοικούμε τις υπηρεσίες δικτύου πρόσβασης ραδιοφωνικού και μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, αντικατάστασης ή μετεγκατάστασης εξοπλισμού, με έμφαση στην ποιοτική ασφάλεια και την εκτεταμένη τεκμηρίωση.
 • Ηλεκτρομηχανικά Έργα: Η ομάδα Υλοποίησης Κινητής Τηλεπικοινωνίας μας αναλαμβάνει την υποστήριξη και λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης διακοπτών και καλωδίων ισχύος, εξασφαλίζοντας αυστηρή συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας και προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες από άκρη σε άκρη.

5. Βελτιστοποίηση Δικτύων Κινητής

Συντήρηση & Λειτουργία Δικτύων Κινητής

Οι υπηρεσίες βελτιστοποίησης για κινητά δίκτυα αποτελούν τον πυρήνα της δραστηριότητάς μας. Ειδικευόμαστε σε προηγμένες λύσεις αυτόματης διαχείρισης δικτύου (SON) για τεχνολογίες όπως GSM, UMTS, LTE και NR.

Η ομάδα μας αναπτύσσει και εφαρμόζει εξειδικευμένα μέτρα για τη βελτιστοποίηση, την αυτοματοποίηση και την παρακολούθηση των δικτύων.

Εφαρμόζουμε εξειδικευμένες λύσεις SON με βάση το SDK της Nokia Eden-NET, ενώ διαθέτουμε εξειδικευμένη ομάδα για την ολοκλήρωση τεχνολογιών όπως GSM, UMTS, LTE και NR με εργαλεία από κορυφαίους κατασκευαστές όπως η E/// και η Nokia.

Με την εκμετάλλευση δεδομένων drive test και CM/PM, προσφέρουμε υπηρεσίες βελτιστοποίησης που καλύπτουν ρύθμιση παραμέτρων, παρακολούθηση απόδοσης και σχεδιασμό χωρητικότητας, εξασφαλίζοντας ότι τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα λειτουργούν στο μέγιστο τους δυναμικό.

6. Συντήρηση & Λειτουργία Δικτύων Κινητής

Η Artemis ITS εξειδικεύεται στις υπηρεσίες συγχώνευσης των κινητών δικτύων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της κάλυψης.

Βασικοί Άξονες:

 • Περιστασιακές Δραστηριότητες: Περιλαμβάνουν εργασίες επισκευής σε σταθερά δίκτυα.
 • Κινητό Δίκτυο Μετάδοσης: Εγκαθιστά και διαχειρίζεται δίκτυα TRS.
 • Κατασκευαστικές Εργασίες: Κατασκευάζει τηλεπικοινωνιακή υποδομή και οδούς.
 • Μεσαίας Τάσης Διακόπτες: Εγκαθιστά εξοπλισμό ηλεκτροδότησης.
 • Επισκευές & Συντήρηση: Πραγματοποιεί επισκευές και προληπτική συντήρηση.

Οι ειδικοί μας παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις για τη διασφάλιση της άριστης απόδοσης της τηλεπικοινωνιακής υποδομής.

Συντήρηση & Λειτουργία Δικτύων Κινητής
Artemis Integrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]

Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]

Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]

Getrude – Fröhlich – Sander str. 2-4, 1100 Wien

+49 (221) 1680560

[email protected]