Υπηρεσίες Σταθερού Δικτύου

ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ!

Τα έξυπνα συστήματα, το cloud computing, η ηλεκτρονική μάθηση, η ψηφιακή υγεία και περίθαλψη, και η ψηφιακή διακυβέρνηση οδηγούν τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών σε ραγδαία εξέλιξη, ενισχύοντας ιδιαίτερα την ανάπτυξη της αγοράς οπτικών ινών.

Στο παραπάνω πλαίσιο η Artemis ITS παρέχει στους πελάτες ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, αδειοδότησης, αυτοψίας της τοποθεσίας, κατασκευής, εγκατάστασης παθητικού και ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού με την παράδοση του αντίστοιχου τεκμηρίου.

Αναλαμβάνουμε υπηρεσίες συντήρησης με ταυτόχρονη διασύνδεση νέων πελατών στο δίκτυο μετά την αρχική υλοποίηση του έργου. Παρέχονται επίσης υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης παλαιών σταθερών δικτύων χαλκού.

Οι υπηρεσίες μας με την προμήθεια και το χειρισμό των αντίστοιχων υλικών εξασφαλίζουν στους πελάτες μας μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση σε κάθε δύσκολο πρόβλημα.

Η διαχείριση των έργων πραγματοποιείται από έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα, με εργαλεία και προγράμματα παρακολούθησης που αναπτύσσονται εσωτερικά.

Υπηρεσίες Σταθερού Δικτύου

Τί παρέχουμε

Διαχείριση έργου

Συντονισμός Αδειών & Δραστηριοτήτων

Αυτοψία τοποθεσίας

Χαρτογράφηση δικτύων (Georadar)

Ενεργοποίηση σύνδεσης

Εφοδιασμός & Logistics

Πλήρως ψηφιοποιημένα δικά μας εργαλεία

Διαδικασίες ανάλυσης, βελτιστοποίησης και εκπαίδευσης
Τα πλεονεκτήματα μας

Γιατί Να Μας Επιλέξετε Για Συνεργάτη

Γρήγορη ανάπτυξη ποιοτικών δομών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των πελατών σε πολύ απαιτητικά έργα και αγορές.

Δυνατότητα ανάπτυξης έργου με πολυάριθμο δικό μας μηχανικό και τεχνικό προσωπικό, ενώ το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών μας μπορεί να καλύψει απομακρυσμένες περιοχές για γρήγορη δέσμευση και διαχείριση όγκου.

CarwashΟλοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών σε κάθε έργο – από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού έως τη συντήρηση του δικτύου – σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.

Ισχυρή ομάδα μηχανικών διαχείρισης έργων.

Συστήματα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου. Γρήγορη αντίδραση σε περίπτωση προβλημάτων και σχέδια δράσης παρακολούθησης.

Διατήρηση στενής σχέσης με τους πελάτες για τη διερεύνηση των τρεχουσών ή επερχόμενων αναγκών τους. Διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης για τις ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες μας. Όραμα και προοπτική για την ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων στην εταιρεία μας.

Οι Αξίες μας

Προώθηση της ατομικής ενσωμάτωσης: Είμαστε αφοσιωμένοι στην αναγνώριση της αξίας κάθε ατόμου στον οργανισμό μας.

Εκτίμηση του κάθε ατόμου: Η προσέγγισή μας επικεντρώνεται στο να αντιμετωπίζουμε τον καθένα με το υψηλότερο επίπεδο αξιοπρέπειας και σεβασμού.

Υποστήριξη μιας ισορροπημένης ζωής: Προσπαθούμε ενεργά να διατηρούμε και να ενθαρρύνουμε μια υγιή ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής για τα μέλη της ομάδας μας.

06Ενθάρρυνση της καινοτομίας: Καλούμε και ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων, ενισχύοντας έτσι την δημιουργική δυναμική της ομάδας.

Επένδυση στην ανάπτυξη των εργαζομένων: Δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια των ποικίλων ταλέντων του εργατικού μας δυναμικού, στην υποστήριξη των πρωτοβουλιών τους και στην καλλιέργεια των ηγετικών τους ικανοτήτων.

Ενίσχυση της επαγγελματική εξέλιξης των εργαζομένων: Προσφέρουμε πόρους, ευκαιρίες και καθοδήγηση για να ενδυναμώσουμε τους εργαζόμενους να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να προχωρήσουν στην επαγγελματική τους πορεία.

Παροχή ισχυρού επιχειρηματικού πλαισίου: Έχουμε επιτύχει την κατασκευή ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου που ωφελεί τόσο τους πελάτες όσο και τους εργαζομένους μας.

Επίτευξη ομαδικής συνεργασία: Το εργατικό δυναμικό μας συνεργάζεται με ακλόνητη δέσμευση, λειτουργώντας ως ενωμένες ομάδες που επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο αφοσίωσης και συνοχής για την επίτευξη κοινών στόχων.

Διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών με τους πελάτες: Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην οικοδόμηση και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας. Μέσω της ακλόνητης δέσμευσης στην αριστεία και της εξατομικευμένης.

Υπεροχή στην προηγμένη τεχνική αριστεία: Είμαστε υπερήφανοι για τις τεχνικές δεξιότητες αιχμής της ομάδας μας, διασφαλίζοντας ότι είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να περιηγηθούμε στην πολυπλοκότητα του έργου σας. Η δέσμευσή μας να παραμένουμε μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε λύσεις κορυφαίας ποιότητας.

Αφοσίωση σε κάθε έργο: Δεσμευόμαστε πλήρως σε κάθε έργο, υπερβαίνοντας τις προθεσμίες για να επενδύσουμε χρόνο, προσπάθεια και σχολαστική προσοχή. Επικεντρωνόμαστε στη διασφάλιση ότι το τελικό αποτέλεσμα όχι μόνο ανταποκρίνεται αλλά και ξεπερνά τις προσδοκίες σας. Η επιτυχία του έργου σας είναι η πρωταρχική μας προτεραιότητα.

Διάκριση για τη λειτουργική μας ικανότητα: Μας χαρακτηρίζει η ταχεία προσαρμογή σε ποικίλες προκλήσεις και απαιτήσεις, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότητα και συνεπή αριστεία στις δραστηριότητές μας. Η οργάνωσή μας ευδοκιμεί χάρη σε μια δυναμική επιχειρησιακή δομή που μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε επιδέξια στις εξελισσόμενες ανάγκες των έργων και των πελατών μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Artemis Intergrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]

Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]

Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]

Getrude – Fröhlich – Sander str. 2-4, 1100 Wien

+49 (221) 1680560

[email protected]