Υπηρεσίες Σταθερού Δικτύου

ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ!

Τα έξυπνα συστήματα, το cloud computing, η ηλεκτρονική μάθηση, η ψηφιακή υγεία και περίθαλψη, και η ψηφιακή διακυβέρνηση οδηγούν τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών σε ραγδαία εξέλιξη, ενισχύοντας ιδιαίτερα την ανάπτυξη της αγοράς οπτικών ινών.

Παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, αδειοδότησης, κατασκευής, εγκατάστασης παθητικού και ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού με την παράδοση του αντίστοιχου τεκμηρίου.

Αναλαμβάνουμε υπηρεσίες συντήρησης με ταυτόχρονη διασύνδεση νέων πελατών στο δίκτυο μετά την αρχική υλοποίηση του έργου. Παρέχονται επίσης υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης παλαιών σταθερών δικτύων χαλκού.

Οι υπηρεσίες μας με την προμήθεια και το χειρισμό των αντίστοιχων υλικών εξασφαλίζουν στους πελάτες μας μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση σε κάθε δύσκολο πρόβλημα.

Όλα τα έργα μας διαχειρίζονται από έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα, με εργαλεία και προγράμματα παρακολούθησης που αναπτύσσονται εσωτερικά.

Υπηρεσίες Σταθερού Δικτύου

Τί παρέχουμε

Διαχείριση έργου

Συντονισμός Αδειών & Δραστηριοτήτων

Αυτοψία τοποθεσίας

Χαρτογράφηση δικτύων (Georadar)

Ενεργοποίηση σύνδεσης

Εφοδιασμός & Logistics

Πλήρως ψηφιοποιημένα δικά μας εργαλεία

Διαδικασίες ανάλυσης, βελτιστοποίησης και εκπαίδευσης
Τα πλεονεκτήματα μας

Γιατί Να Μας Επιλέξετε Για Συνεργάτη

Γρήγορη ανάπτυξη ποιοτικών δομών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των πελατών σε πολύ απαιτητικά έργα και αγορές.

Δυνατότητα ανάπτυξης έργου με πολυάριθμο δικό μας μηχανικό και τεχνικό προσωπικό, ενώ το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών μας μπορεί να καλύψει απομακρυσμένες περιοχές για γρήγορη δέσμευση και διαχείριση όγκου.

CarwashΟλοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών σε κάθε έργο – από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού έως τη συντήρηση του δικτύου – σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.

Ισχυρή ομάδα μηχανικών διαχείρισης έργων.

Συστήματα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου. Γρήγορη αντίδραση σε περίπτωση προβλημάτων και σχέδια δράσης παρακολούθησης.

Διατήρηση στενής σχέσης με τους πελάτες για τη διερεύνηση των τρεχουσών ή επερχόμενων αναγκών τους. Διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης για τις ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες μας. Όραμα και προοπτική για την ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων στην εταιρεία μας.

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Artemis Intergrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]