Υπηρεσίες Σταθερού Δικτύου

Καινοτόμο, διασυνδεδεμένο, οπτικοκεντρικό

Τα έξυπνα συστήματα, το cloud computing, η ηλεκτρονική μάθηση, η ηλεκτρονική υγεία και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από την ταχεία ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής βιομηχανίας. Αυτή η δυναμική πρόοδος οδήγησε στην ανάπτυξη της αγοράς των οπτικών ινών.

Οι καινοτόμες τηλεπικοινωνιακές μας λύσεις βασίζονται σε αυτές τις κύριες τεχνολογίες για τη δημιουργία ενός διασυνδεδεμένου κόσμου. Κατανοώντας τη σημασία της έξυπνης συνδεσιμότητας και βασιζόμενοι σε προηγμένες τεχνολογίες οπτικών ινών, ανταποκρινόμαστε στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ψηφιακής μας κοινωνίας.

Υπηρεσίες Σταθερού Δικτύου

Oι Υπηρεσίες μας

1. Διαχείριση Έργων FTTH

Διαχείριση Έργων FTTH

Οι ειδικοί μας στη διαχείριση έργων διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην έγκαιρη υλοποίηση και παράδοση των έργων σταθερού δικτύου. Oι κύριες εργασίες τους αφορούν αφενός τη διασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας με τους δήμους και τις κυβερνητικές αρχές, τη διευκρίνιση των προδιαγραφών του έργου και αφετέρου τη παρακολούθηση της υλοποίησης αυτού.

Ταυτόχρονα, παρακολουθούνται και βελτιστοποιούνται όλες οι εσωτερικές διαδικασίες με πρωταρχικό στόχο τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα του κόστους, ενώ εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας κάλυψη δικτύου.

Αυτή η δομημένη προσέγγιση διασφαλίζει τόσο τη διαφανή και αποτελεσματική διαχείριση των έργων όσο και την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση των έργων σταθερού δικτύου.

2. Άδειες Έργων FTTH

Η απόκτηση των απαιτούμενων αδειών αποτελεί πρωταρχικό στάδιο για κάθε κατασκευαστικό έργο, ιδιαίτερα για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών.

Οι έμπειροι μηχανικοί μας εξειδικεύονται στην προετοιμασία και την επεξεργασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την κατασκευή του δικτύου.

Συνεργαζόμενοι στενά με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, στοχεύουν στην έγκαιρη απόκτηση των αδειών, που διασφαλίζει την έναρξη των εργασιών μας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο της κάλυψης των αδειών κατά τη φάση της κατασκευής. Έτσι, εξασφαλίζονται η συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και η ολοκληρωμένη κάλυψη του δικτύου βάσει των προδιαγραφών.

3. Αυτοψία τοποθεσίας

Αυτοψία τοποθεσίας

Πραγματοποιούμε επιθεωρήσεις οικιακών και επαγγελματικών χώρων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι τεχνικές ανάγκες κατασκευής δικτύου οπτικών ινών καλύπτονται με τον βέλτιστο τρόπο. Οι πιστοποιημένοι μηχανικοί μας είναι αφοσιωμένοι στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής εμπειρίας των πελατών.

Η επιθεώρηση πραγματοποιείται στον χώρο του πελάτη και βασίζεται στις προδιαγραφές του δικτύου. Οι μηχανικοί μας αναπτύσσουν αποδοτικές τεχνικές λύσεις για την κατασκευή του δικτύου οπτικών ινών, που προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών.

Το αποτέλεσμα αυτής καταγράφεται σε ένα πλήρες πρωτόκολλο, το οποίο εξετάζεται μαζί με τον πελάτη. Περιλαμβάνει όλα τα βήματα, συνοδευόμενα από σχετικές φωτογραφίες, και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και ενεργοποίηση του δικτύου.

4. Εκτέλεση FTTH

Οι ειδικές ομάδες εκσκαφής μας είναι εξοπλισμένες με προηγμένο εξοπλισμό για την τοποθέτηση των οπτικών ινών σε διάφορες περιοχές (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές) και σε όλες τις επιφάνειες.

Χρησιμοποιώντας προσεκτικές μεθόδους όπως η ανασκαφή, η οριζόντια διάτρηση και η κατακόρυφη διάτρηση, διασφαλίζουμε ότι η εγκατάσταση των οπτικών ινών είναι αποτελεσματική και προσαρμοσμένη για τις μελλοντικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας ένα αξιόπιστο και προηγμένο δίκτυο κάλυψης και γρήγορες συνδέσεις δεδομένων.

Οι έμπειροι διαχειριστές μας υφίστανται ειδική εκπαίδευση που καλύπτει τομείς της τεχνολογίας, υγείας, ασφάλειας, διαχείρισης κυκλοφορίας και πρώτων βοηθειών.

Με σεβασμό προς τοπικό περιβάλλον, φροντίζουμε για την αναγέννηση της περιοχής και την επιστροφή της στην αρχική της κατάσταση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μας. Μέσα από αυτές τις ενέργειες, δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, αλλά επίσης στην προώθηση της βιωσιμότητας των οπτικών ινών.

Εκτέλεση FTTH

5. Χαρτογράφηση και Σχεδιασμός Δικτύου FTTH

Μελετάμε προσεκτικά τα εδάφη, για να προσδιορίσουμε τις βέλτιστες διαδρομές και να σχεδιάσουμε -σε υψηλό & χαμηλό επίπεδο- αποτελεσματικά την εγκατάσταση των οπτικών ινών. Για την ακριβή χαρτογράφηση των διαδρομών και τον εντοπισμό υπόγειων δικτύων, οι μηχανικοί μας χρησιμοποιούν προηγμένο εξοπλισμό.

Παράλληλα, ετοιμάζουμε προδιαγραφές υλικού και υπηρεσιών για την επιτάχυνση της προετοιμασίας του έργου και την ανάλυση του κόστους.

Κατά την ολοκλήρωση, τεκμηριώνουμε τη διαδικασία εγκατάστασης για να εξασφαλίσουμε την αψεγάδιαστη ενσωμάτωση των συνδέσεων οπτικών ινών, του συμπλέγματος και του σχεδίου χαρτογράφησης κάλυψης δικτύου, καθώς και καινοτόμων τεχνολογιών, διασφαλίζοντας μια υποδομή που είναι προσαρμοσμένη για το μέλλον.

6. Σύνδεση Οπτικών Ινών στο Σπίτι

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υπηρεσία εγκατάστασης οπτικών ινών για σταθερά δίκτυα, καλύπτοντας την τοποθέτηση και τη συναρμολόγηση της υποδομής από το σημείο παρουσίας έως τον τελικό πελάτη.

Η πολύχρονη εμπειρία μας εξασφαλίζει την ακριβή εγκατάσταση των συνδέσεων οπτικών ινών, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλής απόδοσης υπηρεσίες σταθερής γραμμής.

Προτεραιότητα είναι η ποιοτική εγκατάσταση και η δημιουργία ανθεκτικής υποδομής δικτύου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, παρέχουμε συνολική τεκμηρίωση της υποδομής, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και μετρήσεων οπτικών ινών, που αποτελεί αξιόπιστη βάση για μελλοντικές ανάγκες συντήρησης.

Πέρα ​​από τις συνδέσεις πελατών, αναλαμβάνουμε ανεξάρτητες συνδέσεις σπιτιών και επιχειρήσεων, εφόσον είναι εφικτό να ενταχθούν στις υπάρχουσες υποδομές του δικτύου.

Artemis Integrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]

Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]

Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]

Getrude – Fröhlich – Sander str. 2-4, 1100 Wien

+49 (221) 1680560

[email protected]