Συντονισμός Αδειών & Δραστηριοτήτων

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Permits & Activities Coordination

Οι άδειες είναι ζωτικής σημασίας για κάθε έργο, διασφαλίζοντας την ομαλή εξέλιξη των δραστηριοτήτων ανάπτυξης. Έμπειροι μηχανικοί προετοιμάζουν και χειρίζονται όλους τους τύπους αδειοδότησης για την εκτέλεση των τηλεπικοινωνιακών μας έργων. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση έκδοση των αδειών και στην παρακολούθηση της εγκυρότητάς τους κατά τη φάση της κατασκευής, ώστε τα έργα μας να εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Κύριος στόχος μας είναι η έγκαιρη παράδοση του έργου, ακολουθώντας αυστηρές προθεσμίες. Οι βασικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν την τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών μας, η βιωσιμότητα των τεχνικών λύσεων, η διασφάλιση της ποιότητας σε κάθε φάση κατασκευής και η η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών, συμβαδίζοντας με τις τεχνικές καινοτομίες.

Permits & Activities Coordination

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Artemis Intergrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]