Διαδικασίες ανάλυσης, βελτιστοποίησης και εκπαίδευσης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Το πεδίο εφαρμογής του τμήματος βελτιστοποίησης διεργασιών της Artemis ITS βασίζεται στην ανάλυση των διεργασιών, με αποτέλεσμα να εξαλείφονται τα σημεία συμφόρησης και τα αδύνατα σημεία με την ανάπτυξη και την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης. Οι αλλαγές πραγματοποιούνται με την εκτέλεση βημάτων συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η “εσωστρεφής και ανθεκτική στις αλλαγές κουλτούρα” και η καθιερωμένη επιχειρησιακή ζώνη ευκολιών που υπάρχει σε κάθε οργανισμό. Οι καθιερωμένες κακές συνήθειες πρέπει να εξαλειφθούν και η σκέψη προς τις διαδικασίες σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα, είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας επιτυχίας για τη βιώσιμη αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας μέσω της βελτιστοποίησης των διαδικασιών. Αυτό ακριβώς είναι το όραμά μας στην Artemis ITS.

Οι στόχοι μας είναι να αυξήσουμε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών και να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των υφιστάμενων πόρων μας.

Concrete processes, Continuous optimization and training
Concrete processes, Continuous optimization and training
Concrete processes, Continuous optimization and training

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Artemis Intergrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]