Σχεδιασμός

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Με μια έμπειρη ομάδα μηχανικών σχεδιασμού δικτύων και τη χρήση έξυπνου λογισμικού σχεδιασμού και διαχείρισης δικτύων, επιτυγχάνουμε την υλοποίηση του σχεδιασμού υψηλού επιπέδου και του σχεδιασμού χαμηλού επιπέδου (λεπτομερής σχεδιασμός δικτύου).

Προετοιμάζουμε συνολικά σχέδια δικτύου, λεπτομερή σχέδια για την κατασκευή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και τις συνδέσεις των πελατών. Επιπλέον, παρέχονται τιμολόγια υλικών και υπηρεσιών για την ενίσχυση της προετοιμασίας και της ανάλυσης κόστους των έργων.

Μετά το τέλος των εργασιών, συλλέγουμε όλες τις πληροφορίες για την κατασκευή και προετοιμάζουμε την τεκμηρίωση του δικτύου.

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Artemis Intergrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]