Πλήρως ψηφιοποιημένα δικά μας εργαλεία

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η κατασκευή σύγχρονων δικτύων, από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, παρουσιάζει πολλαπλές προκλήσεις και υψηλή πολυπλοκότητα.

Αξιοποιώντας μια ομάδα ταλαντούχων μηχανικών λογισμικού και αναλυτών, η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού ερευνά, προτείνει και υλοποιεί λύσεις σε σύνθετα προβλήματα εφαρμοσμένης μηχανολογίας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η αποστολή της ανάπτυξης λογισμικού στην Artemis είναι να ενισχύσει την επιχειρηματική ανάπτυξη με το σχεδιασμό και την παροχή λύσεων υψηλής ποιότητας που δημιουργούν αξία και αυξάνουν την αποδοτικότητα σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Το κύριο προϊόν λογισμικού είναι το Artemis Pulse, μια σύγχρονη, κλιμακούμενη και ισχυρή προοδευτική διαδικτυακή εφαρμογή που βασίζεται στο cloud και έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει τα τρέχοντα και μελλοντικά έργα της εταιρείας.

Διαθέτει έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη, προσαρμόσιμη διεπαφή του χρήστη, ενώ επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους βάσει των δεδομένων.

Οι επιχειρησιακές και στρατηγικές αποφάσεις υποστηρίζονται από τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, χρησιμοποιώντας πολλαπλές τεχνικές αναφοράς και επιχειρηματικής ευφυΐας.

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται τεχνικές αυτοματοποίησης διαδικασιών για την εξομοίωση των αλληλεπιδράσεων των χρηστών με διάφορα συστήματα για την εκτέλεση χρονοβόρων λειτουργιών που σχετίζονται με δεδομένα και πρέπει να εκτελούνται σε τακτική βάση.

Όλα τα δεδομένα πεδίου συλλέγονται ψηφιακά μέσω υλοποιημένων φορμών, οι οποίες υποστηρίζουν προηγμένη επικύρωση, ροές εργασίας και είναι πλήρως ενσωματωμένες στα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών μας.

Έχουν επίσης υλοποιηθεί ενσωματώσεις εφαρμογών για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, εξαλείφοντας τις περιττές καταχωρήσεις δεδομένων και ελαχιστοποιώντας την απαιτούμενη ισχύ επεξεργασίας.

Full digitalized own tools ensuring maximum efficiency and quality

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Artemis Intergrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]