Εφοδιασμός & Logistics

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

Supply Chain & Logistics

Ο ρόλος του τμήματος προμηθειών στα κατασκευαστικά έργα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία από τις σημαντικότερες, καθώς επηρεάζει σχεδόν την κάθε λειτουργία του έργου.

Η κύρια προτεραιότητα του τμήματος είναι η αγορά των αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται εγκαίρως, με οικονομικές συμφωνίες. Για να το πετύχουμε αυτό, η διατήρηση της γνώσης της αγοράς, η παρακολούθηση, η εξέταση και η ανάλυση των προσφορών και των συμφωνιών παροχής υπηρεσιών, ενώ η επίτευξη καλής επικοινωνίας με τους προμηθευτές είναι οι κύριες πτυχές μας.


Ο βασικός ρόλος της ομάδας μας είναι να διασφαλίζει την αγορά υλικών υψηλής ποιότητας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές, ακολουθώντας τις απαιτήσεις που θέτουν οι πελάτες μας, διατηρώντας παράλληλα την έγκαιρη παράδοση σε κάθε έργο μας.

Supply Chain & Logistics


Supply Chain & Logistics

Η αποστολή ερωτημάτων για τα απαιτούμενα υλικά, η συγκέντρωση και ανάλυση των προσφορών, η διαπραγμάτευση του κόστους και η παρακολούθηση της απόδοσης των προμηθευτών, η προετοιμασία των συμβάσεων και η έκδοση των παραγγελιών περιλαμβάνονται στην καθημερινή μας δραστηριότητα.


Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]