Κατασκευή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Κατασκευή

Οι ομάδες κατασκευής μας, εξοπλισμένες με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα, είναι σε θέση να κατασκευάσουν δίκτυα οπτικών ινών σε κάθε είδους περιοχή (αστική, ημιαστική, αγροτική), σε όλες τις επιφάνειες, χρησιμοποιώντας τις πιο βαθιές τεχνικές (διάνοιξη τάφρων, εκσκαφή με σακουλότρατα, οριζόντια κατευθυνόμενη γεώτρηση).

Σε όλες τις δραστηριότητές μας ακολουθούμε υψηλά πρότυπα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, συμμορφούμενοι με τους κανονισμούς της κάθε τοπικής αρχής.

Σχεδιάζουμε λεπτομερώς τα χρονοδιαγράμματα των έργων και τα έργα μας παραδίδονται εγκαίρως, παρέχοντας στις τοπικές κοινότητες εγκαίρως υπηρεσίες δεδομένων υψηλής ταχύτητας.

Οι επιβλέποντες μηχανικοί μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι σε θέματα τεχνικά, υγείας – ασφάλειας, διαχείρισης της κυκλοφορίας, πρώτων βοηθειών και είναι σε θέση να παρέχουν διευκρινίσεις, όταν χρειάζεται, είτε στις αρχές είτε στους πολίτες της περιοχής.

Με σεβασμό στο τοπικό περιβάλλον, παραδίδουμε την περιοχή στην κοινότητα στην αρχική της κατάσταση.

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]