Χαρτογράφηση δικτύων (Georadar)

ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Με βάση την αυτοψία της τοποθεσίας, παρέχουμε τις βέλτιστες διαδρομές για την εκτέλεση του πιο αποτελεσματικού σχεδιασμού όσον αφορά την επιλογή της διαδρομής.

Εντοπίζουμε το βάθος άλλων δικτύων και παρέχουμε συγκεκριμένα σχέδια στις ομάδες κατασκευής μας. Ο περιορισμός των ζημιών και η ασφάλεια στο πεδίο είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα.

Με τη χρήση εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών, οι εκπαιδευμένοι μηχανικοί μας σαρώνουν τις προς κατασκευή διαδρομές και δημιουργούν μια ακριβή αναπαράσταση των δικτύων τρίτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια.

Mapping of overground and underground networks (Georadar)
Mapping of overground and underground networks (Georadar)

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Artemis Intergrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]