Διαχείριση Έργου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Τμήμα Διαχείρισης Έργων είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη παράδοση των έργων, τηρώντας αυστηρές προθεσμίες. Για να το επιτύχει αυτό, αναλαμβάνει τις απαραίτητες επικοινωνίες με τους δήμους και τις κρατικές υπηρεσίες, αποσαφηνίζει τις προδιαγραφές του έργου, διαχειρίζεται το χρονοδιάγραμμα, παρακολουθεί και βελτιστοποιεί όλες τις εσωτερικές διαδικασίες, με κύριο στόχο την αποδοτικότητα του κόστους με εγγυημένη ποιότητα.

Ομάδα Διαχείρισης Έργου
Artemis ITS in Germany Offices and cunstraction locations

Οι διαχειριστές των έργων μας, ως τεχνικοί σύμβουλοι, συνεργάζονται στενά με τους πελάτες μας, παρέχοντας τεχνικά βιώσιμες λύσεις, και επικοινωνούν με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας και τις προδιαγραφές που ορίζονται από την περιφερειακή νομοθεσία.

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Artemis Intergrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]