Υπηρεσίες απόκτησης τοποθεσίας

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΑΔΙΟΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η Artemis ITS ειδικεύεται στις υπηρεσίες απόκτησης χώρων, οι οποίες περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και τη μίσθωση σταθμών κινητής τηλεφωνίας (2G/3G/LTE/5G). Οι υπηρεσίες απόκτησης χώρων προσφέρονται σε εθνικό επίπεδο, καλύπτοντας τα έργα μας εντός της Ευρώπης.

Ο συνδυασμός των γνώσεων μας για την εκμίσθωση ακινήτων και την αγορά δικτύων ραδιοπρόσβασης μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε γρήγορες και μοναδικές λύσεις για τις ανάγκες των πελατών μας.

Προετοιμάζουμε με τους ιδιοκτήτες τους όρους και τις προϋποθέσεις μίσθωσης που θα ικανοποιήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και διερευνούμε κάθε τοποθεσία νομικά, τεχνικά και παρέχουμε μια μελέτη σκοπιμότητας πριν από οποιαδήποτε τελική συμφωνία.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται σε):

•Προσδιορισμός της τοποθεσίας και ανάλυση της έρευνας τοποθεσίας

•Ενημέρωση των ιδιοκτητών για μελλοντικές κατασκευές

•Τοποθεσία Προκαταρκτικά σχέδια

•Κατασκευαστικός σχεδιασμός

•Νομικές σπουδές

•Προετοιμάστε τη σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του ιδιοκτήτη και του παρόχου του χώρου

•Ανανέωση συμβάσεων μίσθωσης μετά τη λήξη της βασικής διάρκειας της σύμβασης

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]