Υπηρεσίες παροχής ρεύματος

ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Χειριζόμαστε τις εργασίες ηλεκτροδότησης του εργοταξίου που αφορούν αιτήσεις για τη σύνδεση νέων συνδέσεων ρεύματος και αλλαγές στις υπάρχουσες που έχουν να κάνουν με την εταιρεία δικτύου διανομής ρεύματος.

Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει:

•Νέες συνδέσεις στο δίκτυο

•Ισχύς Αύξηση/μείωση της υφιστάμενης παροχής

•Διακοπή της παροχής

•Παρακολούθηση της διαδικασίας από την αίτηση έως το τέλος της αίτησης.

•Λύσεις ενέργειας εκτός δικτύου

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Artemis Intergrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]