Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Μηχανολογίας

ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ανάπτυξη λογισμικού

Η Artemis ITS αναπτύσσει λύσεις SON για όλες τις τεχνολογίες (GSM, UMTS, LTE, NR) τα τελευταία 5 χρόνια. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ενότητες και λύσεις που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση RNW, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και τις ανάγκες αναφοράς, υποστηρίζοντας λειτουργίες ανοικτού και κλειστού βρόχου. Η ομάδα ανάπτυξής μας έχει εμπειρία στην παροχή εσωτερικών λύσεων και εφαρμογών, καθώς και στην εξυπηρέτηση των αναγκών των τηλεπικοινωνιακών φορέων. Η Artemis ITS διαθέτει σταθερή και πιστοποιημένη εμπειρία με το SDK ανάπτυξης προσαρμοσμένων μονάδων Nokia Eden-NET, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τις δικές της κεντρικοποιημένες λύσεις SON.

Απομακρυσμένη ενσωμάτωση

Το τμήμα απομακρυσμένης ολοκλήρωσης έχει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης ολοκλήρωσης για όλες τις τεχνολογίες (GSM, UMTS, LTE, NR) με το σύνολο εργαλείων E/// και Nokia. Έχοντας ενσωματώσει περισσότερους από 5.000 σταθμούς βάσης τα τελευταία χρόνια, οι μηχανικοί μας έχουν αποκτήσει πολύ ισχυρή τεχνογνωσία και στα δύο οικοσυστήματα των προμηθευτών, ενώ παράλληλα έχουν εξορθολογήσει τις εσωτερικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα μια πολύ γρήγορη και χωρίς λάθη ροή εργασιών RI. Επιπλέον, η Artemis ITS διαχειρίζεται και παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες Roll-Out και RI, όπως διαχείριση εισιτηρίων, παρακολούθηση περιόδου σταθερότητας και υπηρεσίες ελέγχου συνέπειας παραμέτρων CM.

Βελτιστοποίηση δικτύου

Η Artemis ITS μπορεί να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες βελτιστοποίησης RNW με δεδομένα τόσο από μετρήσεις Drive Test όσο και από δεδομένα CM και PM. Οι μηχανικοί μας έχουν εκτελέσει με επιτυχία έργα σχετικά με:

•Τον έλεγχο των παραμέτρων ραδιοφώνου και λεπτομερούς ρύθμισης

•Τον έλεγχο συνέπειας ιστοτόπου

•Την παρακολούθηση και την ανάλυση της απόδοσης του δικτύου

•Την αντιμετώπιση προβλημάτων απόδοσης KPI

•Τη βελτίωση KPI υπηρεσιών

•Την ανάλυση χείριστων κυττάρων

•Τον σχεδιασμό χωρητικότητας δικτύου

•Την ανάλυση δοκιμής οδήγησης

Advance Engineering Services
Advance Engineering Services

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Artemis Intergrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]