Ενοποίηση

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Η Artemis ITS ανέλαβε την περιοχή Γ των ενοποιημένων περιοχών του δικτύου OTE/Cosmote.

Η περιοχή Γ αποτελείται από την Αττική, την Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Λευκάδα.

Το έργο χωρίζεται σε 6 διαφορετικούς πυλώνες – τομείς εργασιών:

Πυλώνας 1

  • Σποραδικές εργασίες: διορθωτική συντήρηση του Σταθερού Δικτύου του ΟΤΕ. Οι εργασίες συνίστανται σε εκσκαφές, αποκατάσταση του δικτύου καθώς και σε εναέριες εργασίες.
  • Ολοκληρωμένες εργασίες: νέες συνδέσεις συνδρομητών, Metro Ethernet, εταιρικοί πελάτες, αναδρομολόγηση υπόγειου δικτύου κ.λπ.

Πυλώνας 2

Δίκτυο κινητής μετάδοσης:

Εγκατάσταση συνδέσεων MW, DSLAM, πολυπλέκτες, κόμβοι TRS για την υλοποίηση δικτύου TRS και εταιρικών πελατών.

Πυλώνας 3

Πολιτικά έργα:

Μεταλλικές κατασκευές, στέγαστρα, ανακατασκευή τηλεπικοινωνιακών κέντρων πελατών, κατασκευές δρόμων

Πυλώνας 4

Υποσταθμοί μέσης τάσης, εγκατάσταση γεννητριών ρεύματος, πίνακες ισχύος AC/DC, έργα κλιματισμού, εγκαταστάσεις πυρόσβεσης

Πυλώνας 5

  • Διορθωτική συντήρηση σε κέντρα κινητών σταθμών και σταθερών δικτύων. Τηλεπικοινωνίες, γεννήτριες, κλιματισμός και τεχνικά έργα.
  • Προληπτική συντήρηση. Εξαμηνιαία και ετήσια συντήρηση των δικτύων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες τηλεπικοινωνιών, EM και CW.

Για κάθε έναν από τους προαναφερόμενους πυλώνες η διαχείριση γίνεται μέσω του δικού μας προσαρμοσμένου συστήματος πληροφοριών και οι διαδικασίες διεξάγονται από ειδικές ομάδες διαχείρισης των έργων.

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Artemis Intergrated Technical Services

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]