Άδειες

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η φάση των αδειών είναι η διαδικασία ολοκλήρωσης του περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού των μεγάλων κυψελών, των μικροκυψελών και των μικρών κυψελών.

Συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, διεξάγουμε τις κατάλληλες μελέτες ακολουθώντας τους κανόνες και τους κανονισμούς που επιβάλλονται από τους νόμους και τις σχετικές αρχές.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γραπτές διατάξεις και τη νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες πιστοποιήσεις, εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς (αρχαιολογικές, δασικές υπηρεσίες, δημοτικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες).

Οι μελέτες μας αποσκοπούν στο σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων και στον επανασχεδιασμό των υφιστάμενων, εξασφαλίζοντας έτσι το αναμενόμενο εύρος της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Περιλαμβάνουν:

•Τοπογραφική έρευνα

•Δομική ανάλυση

•Αρχιτεκτονικές Σπουδές

•Σπουδές στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος

•Σχεδιασμό συνοδευτικών έργων υποδομής (όπως δρόμοι)

•Γεωτεχνική έρευνα

Οι Αξίες μας

Αξιολόγηση του καθενός

•Μεταχείριση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια

Η δημιουργικότητα των εργαζομένων ενισχύεται, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

06•Ανάπτυξη των διαφορετικών ταλέντων, πρωτοβουλιών και ηγετικών ικανοτήτων των εργαζομένων

•Βοήθεια στους εργαζομένους να αναπτυχθούν επαγγελματικά

•Εργασία με αφοσίωση σε συνεκτικές ομάδες

•Επιτυχία στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους της

Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

•Σε βάθος κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων

•Αφοσίωση σε κάθε έργο

•Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εστιάζοντας στην υποδομή, την υλοποίηση τηλεπικοινωνιών και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες

Αγιάσου 34, 15235 Βριλήσσια, Αττική

+30 (210) 6856146

[email protected]


Von-Hünefeld-Str. 1a, 50829 Köln

+49 (221) 5694212

[email protected]


Beech Avenue, Het Poortgebouw 54-62,
1119 PW Amsterdam, Netherlands

+49 (221) 5694212

[email protected]